ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล (อ่าน 31) 12 ธ.ค. 60
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการวรินทร ปัดกอง ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนสมเสม็ด (อ่าน 64) 01 พ.ย. 60
ชุดการสอนเรื่องความหลากหลายของระบบนิเวศ โดยคุถณครูสมพบ เกรียรัมย์ ครูชำนาการ (อ่าน 99) 02 มิ.ย. 60
งานพลังงาน (อ่าน 124) 31 ม.ค. 60
งานฟิสิกส์ ม.4 (อ่าน 115) 31 ม.ค. 60
ประกาศกำหนดการ ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา2559 (อ่าน 239) 10 พ.ค. 59
เกรด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 2/2558 นักเรียนสมเสม็ดวิทยา (อ่าน 309) 25 มี.ค. 59
เกรด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2/2558 นักเรียนสมเสม็ดวิทยา (อ่าน 324) 25 มี.ค. 59
เกรด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 2/2558 นักเรียนสมเสม็ดวิทยา (อ่าน 317) 25 มี.ค. 59
เกรด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2/2558 นักเรียนสมเสม็ดวิทยา (อ่าน 363) 25 มี.ค. 59
เกรด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 2/2558 นักเรียนสมเสม็ดวิทยา (อ่าน 389) 25 มี.ค. 59
เกรด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 2/2558 นักเรียนสมเสม็ดวิทยา (อ่าน 337) 25 มี.ค. 59
ติวเข้มพิชิต O-NET (อ่าน 281) 02 ก.พ. 59
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2558 ณค่ายลูกเสือไพวิตร จังหวัดสุรินทร์ (อ่าน 253) 02 ก.พ. 59
นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาศึกษา ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านแสงจันทร์ (อ่าน 278) 02 ก.พ. 59
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่คว้าทุนเรียนต่อ และเกียรตินิยมมาครอง (อ่าน 202) 02 ก.พ. 59
วันครู 16 มกราคม 2559 (อ่าน 200) 01 ก.พ. 59
ปีใหม่2559 (อ่าน 228) 05 ม.ค. 59
ตารางสอบ O-net ม.3และม.6 (อ่าน 311) 05 ม.ค. 59
โครงการปลูกต้นกล้าจิตกรน้อย โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา (อ่าน 286) 03 พ.ย. 58
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาภายใน สมเสม็ดคัพ (อ่าน 246) 03 พ.ย. 58
ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา (อ่าน 277) 28 ต.ค. 58
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1/2558 (อ่าน 272) 07 ก.ย. 58
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2558 (อ่าน 317) 20 ส.ค. 58
กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่1/2558 ระหว่างวันที่23-24 กรกฏาคม2558 (อ่าน 326) 15 ก.ค. 58
ค่ายธรรมะโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา (อ่าน 313) 08 ก.ค. 58
วันที่18 มิถุนายน 2558 เชิญคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาเข้าร่วมพิธี (อ่าน 292) 17 มิ.ย. 58
เชิญ คณะครู นักเรียนโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาร่วมพิธีเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "สมเสม็ด ซูปเปอร์ล (อ่าน 305) 17 มิ.ย. 58
ภาพบรรยายการการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการคนใหม่โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา นายปัญญา กุลแก้ว (อ่าน 603) 03 มิ.ย. 58
Big cleaning day และจัดสถานที่ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ (อ่าน 344) 03 มิ.ย. 58
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 314) 28 พ.ค. 58
เชิญร่วมการแข่งขันฟุตซอลแข่ง “สมเสม็ดฟุตซอลซุปเปอร์ลีค ครั้งที่ 1”ประจำปี พ.ศ. 2558 (อ่าน 334) 27 พ.ค. 58