ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ประจำปี 2561
ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา
ที่ 1/2561
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ประจำปี 2561
……………………….....................………………ด้วยโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลร้านค้าขายอาหาร
ในโรงเรียนประจำปี 2561เพื่อจัดจำหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประมาณ 200 คน โดยให้มีอาหารบริการจัดจำหน่ายได้อย่างมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน


#ประเภทรายการที่กาหนดให้ยื่นประมูล
#กำหนดราคาขั้นต่าในการเสนอราคาประมูล 15,000 บาท ต่อปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 895 ครั้ง