ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาศึกษา ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านแสงจันทร์
เมื่อวันที่28 มกราคมที่ผ่านมาโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านแสงจันทร์ และได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากวิทยากรท้องถิ่น ท่านอาจารย์ ไพรัช ชื่นศรี ที่พานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสถานี้ต่างๆ ทั้งสนุกและได้ความรู้ และนำความรู้สานต่อที่ชุมชนของตนเองครอบครัวต่อไป
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2559,12:16   อ่าน 1222 ครั้ง