ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อโครงการ ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่

๑. เพื่อระดมทรัพยากรทางการศึกษาใช้ในการพัฒนาภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา

๒. เพื่อระดมทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับเป็นทุนการศึกษาและปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2561,10:10   อ่าน 3375 ครั้ง