ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศให้นักเรียนเข้าร่วมกลุ่มประจำห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สังกัด สพม.32
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้ประกาศให้สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จึงให้นักเรียนโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาได้เข้าร่วมกลุ่มประจำห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน โดยจะมีครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแลนักเรียน ดังนี้

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูพัชราวลัย เกรียรัมย์ ครูสมพบ เกรียรัมย์ ครูภูริดา อุพลรัมย์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูวราภรณ์ ทานคำ ครูวรเชษฐ์ รักษา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /1 ครูธีระพล อัตถปรัชญาเมือง ครูนัชชา โรจน์บูรณาวงศ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ครูยุนนท์ พละศักดิ์ ครูสุวิมล เจริญพันธุวงศ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูเดชชาติ วันทนาพิทักษ์ ครูแสงดาว โขนภูเขียว
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูวรรณธิดา ดินราบรัมย์ ครูผกามาศ อาจจำนงค์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูวินัย ประชุมแดง ครูธนาภรณ์ สว่างศรี
 
ทั้งนี้โรงเรียนจึงขอความร่วมมือให้นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนตาม QR CODE เฉพาะห้องตนเองเท่านั้น
เพื่อรอรับการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนต่างๆ จากครูประจำชั้นของตน
 
คลิกดูรายละเอียดและภาพ QR CODE แบบแยกห้องเพิ่มเติมที่นี่ :
https://www.facebook.com/100002924308731/posts/2883154441792004/?d=n
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 750 ครั้ง