ผู้บริหาร

นายปัญญา กุลแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความพึ่งพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะครู ภคาเรียนที่1 /2558
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/09/2013
ปรับปรุง 02/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 88129
Page Views 116476
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์สมพร สิงห์ชาดา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการบุญช่วย ปัญญาธิโก
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : พระภิกษุ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายลิขิต เทียมดี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางทองม้วน สุขจิต
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนา สุขจิตต์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพุฒิ สุขจิต
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง แสงแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายยุนนท์ พละศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา กุลแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :