ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
………………………………………
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
เพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ จำนวน ๓ ราย  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
วัน เวลาและสถานที่สอบ 
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ ในวันที่  ๑๓ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 
การประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้  
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา จะประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จากผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และทางเว็บไซต์โรงเรียน  http://somsamedwittaya.ac.th
 
การเข้ารับการปฏิบัติงาน
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓
 
กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ประกาศ PDF ด้านล่างนี้
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2563,00:00   อ่าน 720 ครั้ง