ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสมพบ เกรียรัมย์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0885818150
อีเมล์ : sompobkriaram@gmail.com
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2560,22:15  อ่าน 575 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนเรื่องความหลากหลายของระบบนิเวศ
รายละเอียดผลงาน
https://drive.google.com/drive/folders/0B6i5Yev99ERYazJtdkxNX1Nfamc?usp=sharing
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.35 MB
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2560,22:15   อ่าน 575 ครั้ง