ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายธีระพล อัตถปรัชญาเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2560,15:44  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายธีระพล อัตถปรัชญาเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2560,15:39  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอน เรื่องระบบนิเวศ
ชื่ออาจารย์ : นายสมพบ เกรียรัมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2560,15:00  อ่าน 182 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนเรื่องความหลากหลายของระบบนิเวศ
ชื่ออาจารย์ : นายสมพบ เกรียรัมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2560,22:15  อ่าน 227 ครั้ง
รายละเอียด..