ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดการสอน เรื่องระบบนิเวศ
ชื่ออาจารย์ : นายสมพบ เกรียรัมย์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2560,15:00  อ่าน 585 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนเรื่องความหลากหลายของระบบนิเวศ
ชื่ออาจารย์ : นายสมพบ เกรียรัมย์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2560,22:15  อ่าน 574 ครั้ง
รายละเอียด..