ถาม-ตอบ (Q&A)
ส่งงานวิชาฟิสิกส์ ว 30204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิตย์ในชีวิตประจำวัน
โพสโดย
ครูก้อง
vinai12@hotmail.com

ส่งงานด้วยนะครับ   ครูก้อง
โพสโดย : ครูก้อง
IP : 101.51.161.183
โพสเมื่อวันที่ : 03 ส.ค. 2558,11:15 น.
ความเห็นที่ 9
โพสโดย
น.ส. ล.ลีโอ ร็อคครัง
Sudaporn1997Joy@gmail.com
13.13 การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ เราเรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตมามากมายแล้ว ทั้งในเรื่องของการเกิดไฟฟ้สถิต การนำไฟฟ้าของตัวนำและฉนวน การทดสอบประจุไฟฟ้า ถึงชนิดและประเภทของประจุบนวัตถุใดๆ แรงกระทำระหว่างประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า เส้นสนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุและตัวเก็บประจุ พลังงานสะสมภายในเมื่อต่อตัวเก็บประจุเข้ากับศักย์ไฟฟ้า ตลอดจนการหาค่าความจุไฟฟ้ารวมในการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม แบบนาน และแบบผสม ถึงหัวข้อนี้เราลองมาศึกษาการนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้่ประโยชน์กันเลยนะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถอธิบายการนำความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถอธิบายการทำงานของเครื่องถ่ายเิอกสาร เครื่องพ่นสี และไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุได้อย่างถูกต้อง 1. เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นอุปกรณ์ถ่ายสำเนาสิ่งพิมพ์ที่เป็นอักษร หรือภาพซึ่งเป็นเอกสารต้นฉบับ มีหลักการทำงาน คือ ดรัมทรงกระบอกที่ฉาบด้วยวัสดุตัวนำไวแสง ซึ่งปกติจะเป็นฉนวนทีมีประจุขนาดที่ยังไม่ถูกแสง และแสดงสมบัติเป็นตัวนำโดยการปล่อยประจุออกจากผิวอย่างรวดเร็วเมื่อถูกแสง วัสดุที่ฉาบนี้เป็นฟิล์มบนผิวของดรัม เมื่อเครื่องเริ่มทำงาน ฟิลม์นี้จะถูกทำให้มีประจุไฟฟ้าบวกตลอดทั่วทั้งแผ่น ต่อจากนั้นจะมีแสงสว่างส่องไปที่สิ่งพิมพ์ แล้วสะท้อนจากกระจกเงาผ่านเลนส์ไปกระทบฟิล์มในที่สุด บริเวณที่เป็นสีขาวบนด้านสำเนาของสิ่งพิมพ์จะให้แสงผ่านทะลุผ่านออกไปกระทบฟิล์มทำให้บริเวณที่ถูกแสงมีสมบัติเป็นตัวนำและเกิดการปล่อยประจุให้หลุดไป เป็นผลให้บริเวณนั้นมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า ส่วนตัวอักษรหรือภาพลายเส้นบนสำเนาของสิ่งพิมพ์ที่เป็นสีดำจะดูดกลืนแสง จึงไม่ให้แสงผ่านออกมากระทบฟิล์ม ทำให้บริเวณที่ไม่ถูกแสงบนแผ่นฟิล์มยังคงมีประจุบวกดูดผงหมึกให้ติดอยู่ ที่มาของรูป : http://www.rmutphysics.com/charud/specialnews/5/Zerox/3-1.jpg ดังนั้น ขณะเครื่องพ่นผงหมึกที่ประจุไฟฟ้าลบไปที่ฟิล์มนี้ ผงหมึกจะไปเกาะเฉพาะบริเวณที่มีประจุบวกเท่านั้น ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดจากส่วนที่เป็นตัวอักษรหรือภาพลายเส้น ส่วนบริเวณอื่นที่ไม่มีประจุไฟฟ้าจะไม่มีผงหมึกเกาะ ทำให้เห็นเป็นภาพของเอกสารต้นฉบับบนแผ่นฟิล์มเมื่อแผ่นกระดาษที่้ต้องการถ่ายสำเนาถูกเลื่อนและหมุนไปพร้อมกับดรัม ผงหมึกบนแผ่นฟิล์มจะถูกถ่ายโอนลงบนกระดาษจะได้ภาพสำเนาปรากฎบนแผ่นกระดา่ษ นำกระดาษนี้ไปผ่านส่วนทำึความร้อนเพื่อให้ผงหมึกติดแผ่น ก็จะได้ภาพสำเนาบนแผ่นกระดาษที่ชัดเจนและถาวร ที่มาของรูป : http://www.psncenter.com/shop/p/psncenter/img-lib/spd_20071002120536_b.jpg 2. เครื่องพ่นสี เครื่องพ่นสี เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับพ่นผงหรือละอองสี เพื่อให้สีเกาะติดชิ้นงานได้ดีกว่าการพ่นแบบธรรมดามีลักษณะดังรูป ที่มาของรูป : http://www.thaigoodview.com/files/u41071/electric3_0.jpg ใช้หลักการทำผงหรือละอองสีกลายเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ขณะผงถูกพ่นออกมาจากเครื่องพ่น มีผลให้ผงหรือละอองสีที่มีประจไฟฟ้านั้นมีแรงดึงดูดกับผิวชิ้นงานและจะเกาะติดชิ้นงานนั้นได้ดี นอกจากนี้กรณีชิ้นงานที่เป็นโลหะหากมีการต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงๆ จะทำให้ชิ้นงานที่เป็นโลหะมีประจุตรงกันข้ามกับผงหรือละอองสียึดเคลือบกับผิวชิ้นงานดียิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้ประหยัดผงสีด้วย เพราะละอองสีไม่ฟุ้งกระจายมาก 3. ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ ประกอบด้วยแผ่นโลหะ 2 แผ่นที่ขนานกัน แ้่ผ่นหนึ่งทำหน้าที่เป็นไดอะแฟรมรับคลื่นเสียง ส่วนแผ่นที่สองยึดติดกับฐานโดยที่แผ่นรับคลื่นเสียงจะบางมาก เมื่อมีคลื่นเสียงมากระทบจะสั่นตามความถี่ และกำลังของคลื่นเสียง ซึ่งเป็นผลมาจากการสั่นของแผ่นบางนี้จะทำให้ความจุเปลี่ยนแปลง เมื่อต่อไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุนี้ต่ออนุกรมกับตัวต้านทานดังรูป ความต่างศักย์คร่อมไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุจะเปลี่ยนแปลงตามความถี่ของคลื่นเสียงเป็นผลให้เกิดสัญญาณไฟฟ้า ที่มาของรูป : http://www.vcharkarn.com/userfiles/213156/1%20(55)(2).jpg ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุที่วิทยุเทปกระเป๋าหิ้ว ที่มาของรูป : http://www.vcharkarn.com/userfiles/213156/1%20(56)(3).jpg จากหลักการที่กล่าวมาแล้ว เราสามารถนำไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุนี้ไปใช้งานด้านเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรี เสียงร้องเพลง เสียงพูด เป็นต้น โดยให้เสียงที่ชัดเจน จึงนิยมใ้ช้ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุกันทั่วไป ไมโครโฟนประเภทนี้มี 2 แบบ คือ แบบใช้งานในสถานีวิทยุโทรทัศน์จะมีราคาแพงมาก กับแบบที่ใช้งานในวิทยุเทปกระเป๋าหิ้วซึ่งมีราคาถูกมาก หลักการทำงานจะเป็นเช่นเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดของการสร้าง ที่มาของรูป : http://www.neutron.rmutphysics.com/physicsboard/forum/index.php?action=dlattach;topic=663.0;attach=4241;image ที่มาของรูป : http://www.neutron.rmutphysics.com/physicsboard/forum/index.php?action=dlattach;topic=663.0;attach=4242;image ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือเรียนฟิสิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 http://www.rmutphysics.com/charud/specialnews/5/Zerox/Zerox4.htm http://www.psncenter.com/product-th-201167-1252118-SHARP+COPIER+AR+5631.html http://www.vcharkarn.com/lesson/view.php?id=1203 http://www.neutron.rmutphysics.com/physicsboard/forum/index.php?topic=663.0 หลังจากที่ได้ศึกษาใบความรู้แล้ว เราลองมาตอบคำถามกันดูนะครับ Share this: Twitter3FacebookGoogle ใส่ความเห็น อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย * ชื่อ * อีเมล์ * เว็บไซท์ ความเห็น Notify me of new comments via email. Notify me of new posts via email. tarn zaaaa บน กุมภาพันธ์ 21, 2014 ที่ 8:54 pm งานผมคืบหน้าเพราะสิ่งนี้ ตอบกลับ View Full Site Create a free website or blog at WordPress.com. Now Available! Download WordPress for Android
IP : 101.51.181.18
โพสเมื่อวันที่ : 28 ส.ค. 2558,11:33 น.
ความเห็นที่ 8
โพสโดย
น.ส. ล.ลีโอ ร็อคครัง
Sudaporn1997Joy@gmail.com
IP : 49.230.77.220
โพสเมื่อวันที่ : 28 ส.ค. 2558,11:18 น.
ความเห็นที่ 7
โพสโดย
kongliver
kongkait1640@gmail.com
ส่งแล้วนะครับ
โพสโดย : kongliver
IP : 101.51.181.18
โพสเมื่อวันที่ : 28 ส.ค. 2558,11:00 น.
ความเห็นที่ 6
โพสโดย
x
mjhn2992@gmail.com
ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต เช่น การดูดนำมันจากใต้ดิน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ การใช้ความต่างศักย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์? ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าสถิต (Static electricity) เป็นปรากฏการณ์ที่ปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุมีไม่เท่ากัน ปกติจะแสดงในรูปการดึงดูด, การผลักกัน และเกิดประกายไฟ การเกิดไฟฟ้าสถิต การที่ปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุมีไม่เท่ากันทำให้เกิดแรงดึงดูดเมื่อวัตถุทั้ง 2 ชิ้นมีประจุต่างชนิดกัน หรือเกิดแรงผลักกันเมื่อวัสดุทั้ง 2 ชิ้นมีประจุชนิดเดียวกัน เราสามารถสร้างไฟฟ้าสถิตโดยการนำผิวสัมผัสของวัสดุ 2 ชิ้นมาขัดสีกัน พลังงานที่เกิดจากการขัดสีกันทำให้ประจุไฟฟ้าบนผิววัสดุจะเกิดการแลกเปลี่ยนกัน โดยจะเกิดกับวัสดุประเภทที่ไม่นำไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า ฉนวน ตัวอย่างเช่น ยาง, พลาสติก และแก้ว สำหรับวัสดุประเภทที่นำไฟฟ้านั้นโอกาสเกิดปรากฏการณ์ประจุไฟฟ้าบนผิววัสดุไม่เท่ากันนั้นยากแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น กรณีที่ผิวโลหะถูกกระแทกด้วยของแข็งหรือของเหลวที่ไม่เป็นตัวนำ ประจุที่เกิดการเคลื่อนย้ายระหว่างการสัมผัสจะถูกเก็บบนผิวของวัสดุทั้ง 2 ชิ้น ไฟฟ้าสถิตเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่คุ้นเคยสำหรับประเทศที่มีอากาศหนาว ในฤดูหนาวสำหรับประเทศเหล่านี้ความชื้นในอากาศจะต่ำมาก การเกิดไฟฟ้าสถิตบนผิวหนังจะเกิดขึ้นง่ายมาก ดังนั้นเมื่อเกิดการสัมผัสกับวัสดุประเภทตัวนำจะทำให้เกิดการถ่ายเทประจุไปยังตัวนำอย่างรวดเร็วทำให้เกิดอาการสะดุ้งได้ และนอกจากนั้นยังสามารถทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ เช่น 1. เครื่องถ่ายเอกสาร 2. เครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศ 3. เครื่องพ่นสี 4. ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ ทางด้านกรแพทย์ เช่น ชุดประดิษฐ์เส้นใยนาโน ผลงานรางวัลชมเชย ประจำปี 2549 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์ " ระบบอิเล็กโตรสปินนิ่งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับประดิษฐ์เส้นใยนาโน ” ( Computer-controlled Electrospinning System for Nanofibres Fabrication ) จากทีมวิจัย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชมเชยผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ( สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) ประจำปี 2549 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) ในปัจจุบัน เส้นใยนาโน (nanofibres) ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในวัสดุนาโนที่สำคัญ เป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเส้นใยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในระดับนาโนเมตร ซึ่งมีข้อดี คือ มีอัตราส่วนระหว่างพื้นผิวต่อปริมาตร (surface-to-volume ratio) สูงมากกว่า 1,000 เท่า เมื่อเทียบกับเส้นใยในระดับไมโครเมตร (microfibres) และมีขนาดของรูพรุน (pore) ที่เล็ก ส่งผลทำให้มีสมบัติต่าง ๆ เช่น สมบัติเชิงกล สมบัติทางไฟฟ้า หรือสมบัติอื่น ๆ ที่ดีมาก เหมาะสำหรับงานเฉพาะด้าน ซึ่งต้องการความได้เปรียบของขนาดที่จิ๋วแต่แจ๋ว ไปใช้ เช่น การประยุกต์ใช้งานของเส้นใยนาโนพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ ไม่เป็นพิษ และมีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ สำหรับงานทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก ( bone tissue engineering ) ผ้าปิดแผล (wound dressing) ระบบส่งยา (drug delivery system) ระบบการกรองอย่างละเอียด (ultrafiltration) เป็นต้น
โพสโดย : x
IP : 49.230.242.38
โพสเมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2558,19:11 น.
ความเห็นที่ 5
โพสโดย
siriporn
siripornTammawat@gmail.com
ส่งงานแล้วนะคะ น.ส.ศิริพร ธรรมวัตร ม.6
โพสโดย : siriporn
IP : 49.230.112.116
โพสเมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2558,15:13 น.
ความเห็นที่ 4
โพสโดย
siriporn
siripornTammawat@gmail.com
13.13 การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ เราเรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตมามากมายแล้ว ทั้งในเรื่องของการเกิดไฟฟ้สถิต การนำไฟฟ้าของตัวนำและฉนวน การทดสอบประจุไฟฟ้า ถึงชนิดและประเภทของประจุบนวัตถุใดๆ แรงกระทำระหว่างประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า เส้นสนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุและตัวเก็บประจุ พลังงานสะสมภายในเมื่อต่อตัวเก็บประจุเข้ากับศักย์ไฟฟ้า ตลอดจนการหาค่าความจุไฟฟ้ารวมในการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม แบบนาน และแบบผสม ถึงหัวข้อนี้เราลองมาศึกษาการนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้่ประโยชน์กันเลยนะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถอธิบายการนำความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถอธิบายการทำงานของเครื่องถ่ายเิอกสาร เครื่องพ่นสี และไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุได้อย่างถูกต้อง 1. เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นอุปกรณ์ถ่ายสำเนาสิ่งพิมพ์ที่เป็นอักษร หรือภาพซึ่งเป็นเอกสารต้นฉบับ มีหลักการทำงาน คือ ดรัมทรงกระบอกที่ฉาบด้วยวัสดุตัวนำไวแสง ซึ่งปกติจะเป็นฉนวนทีมีประจุขนาดที่ยังไม่ถูกแสง และแสดงสมบัติเป็นตัวนำโดยการปล่อยประจุออกจากผิวอย่างรวดเร็วเมื่อถูกแสง วัสดุที่ฉาบนี้เป็นฟิล์มบนผิวของดรัม เมื่อเครื่องเริ่มทำงาน ฟิลม์นี้จะถูกทำให้มีประจุไฟฟ้าบวกตลอดทั่วทั้งแผ่น ต่อจากนั้นจะมีแสงสว่างส่องไปที่สิ่งพิมพ์ แล้วสะท้อนจากกระจกเงาผ่านเลนส์ไปกระทบฟิล์มในที่สุด บริเวณที่เป็นสีขาวบนด้านสำเนาของสิ่งพิมพ์จะให้แสงผ่านทะลุผ่านออกไปกระทบฟิล์มทำให้บริเวณที่ถูกแสงมีสมบัติเป็นตัวนำและเกิดการปล่อยประจุให้หลุดไป เป็นผลให้บริเวณนั้นมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า ส่วนตัวอักษรหรือภาพลายเส้นบนสำเนาของสิ่งพิมพ์ที่เป็นสีดำจะดูดกลืนแสง จึงไม่ให้แสงผ่านออกมากระทบฟิล์ม ทำให้บริเวณที่ไม่ถูกแสงบนแผ่นฟิล์มยังคงมีประจุบวกดูดผงหมึกให้ติดอยู่ ที่มาของรูป : http://www.rmutphysics.com/charud/specialnews/5/Zerox/3-1.jpg ดังนั้น ขณะเครื่องพ่นผงหมึกที่ประจุไฟฟ้าลบไปที่ฟิล์มนี้ ผงหมึกจะไปเกาะเฉพาะบริเวณที่มีประจุบวกเท่านั้น ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดจากส่วนที่เป็นตัวอักษรหรือภาพลายเส้น ส่วนบริเวณอื่นที่ไม่มีประจุไฟฟ้าจะไม่มีผงหมึกเกาะ ทำให้เห็นเป็นภาพของเอกสารต้นฉบับบนแผ่นฟิล์มเมื่อแผ่นกระดาษที่้ต้องการถ่ายสำเนาถูกเลื่อนและหมุนไปพร้อมกับดรัม ผงหมึกบนแผ่นฟิล์มจะถูกถ่ายโอนลงบนกระดาษจะได้ภาพสำเนาปรากฎบนแผ่นกระดา่ษ นำกระดาษนี้ไปผ่านส่วนทำึความร้อนเพื่อให้ผงหมึกติดแผ่น ก็จะได้ภาพสำเนาบนแผ่นกระดาษที่ชัดเจนและถาวร ที่มาของรูป : http://www.psncenter.com/shop/p/psncenter/img-lib/spd_20071002120536_b.jpg 2. เครื่องพ่นสี เครื่องพ่นสี เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับพ่นผงหรือละอองสี เพื่อให้สีเกาะติดชิ้นงานได้ดีกว่าการพ่นแบบธรรมดามีลักษณะดังรูป ที่มาของรูป : http://www.thaigoodview.com/files/u41071/electric3_0.jpg ใช้หลักการทำผงหรือละอองสีกลายเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ขณะผงถูกพ่นออกมาจากเครื่องพ่น มีผลให้ผงหรือละอองสีที่มีประจไฟฟ้านั้นมีแรงดึงดูดกับผิวชิ้นงานและจะเกาะติดชิ้นงานนั้นได้ดี นอกจากนี้กรณีชิ้นงานที่เป็นโลหะหากมีการต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงๆ จะทำให้ชิ้นงานที่เป็นโลหะมีประจุตรงกันข้ามกับผงหรือละอองสียึดเคลือบกับผิวชิ้นงานดียิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้ประหยัดผงสีด้วย เพราะละอองสีไม่ฟุ้งกระจายมาก 3. ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ ประกอบด้วยแผ่นโลหะ 2 แผ่นที่ขนานกัน แ้่ผ่นหนึ่งทำหน้าที่เป็นไดอะแฟรมรับคลื่นเสียง ส่วนแผ่นที่สองยึดติดกับฐานโดยที่แผ่นรับคลื่นเสียงจะบางมาก เมื่อมีคลื่นเสียงมากระทบจะสั่นตามความถี่ และกำลังของคลื่นเสียง ซึ่งเป็นผลมาจากการสั่นของแผ่นบางนี้จะทำให้ความจุเปลี่ยนแปลง เมื่อต่อไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุนี้ต่ออนุกรมกับตัวต้านทานดังรูป ความต่างศักย์คร่อมไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุจะเปลี่ยนแปลงตามความถี่ของคลื่นเสียงเป็นผลให้เกิดสัญญาณไฟฟ้า ที่มาของรูป : http://www.vcharkarn.com/userfiles/213156/1%20(55)(2).jpg ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุที่วิทยุเทปกระเป๋าหิ้ว ที่มาของรูป : http://www.vcharkarn.com/userfiles/213156/1%20(56)(3).jpg จากหลักการที่กล่าวมาแล้ว เราสามารถนำไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุนี้ไปใช้งานด้านเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรี เสียงร้องเพลง เสียงพูด เป็นต้น โดยให้เสียงที่ชัดเจน จึงนิยมใ้ช้ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุกันทั่วไป ไมโครโฟนประเภทนี้มี 2 แบบ คือ แบบใช้งานในสถานีวิทยุโทรทัศน์จะมีราคาแพงมาก กับแบบที่ใช้งานในวิทยุเทปกระเป๋าหิ้วซึ่งมีราคาถูกมาก หลักการทำงานจะเป็นเช่นเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดของการสร้าง ที่มาของรูป : http://www.neutron.rmutphysics.com/physicsboard/forum/index.php?action=dlattach;topic=663.0;attach=4241;image ที่มาของรูป : http://www.neutron.rmutphysics.com/physicsboard/forum/index.php?action=dlattach;topic=663.0;attach=4242;image ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือเรียนฟิสิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 http://www.rmutphysics.com/charud/specialnews/5/Zerox/Zerox4.htm http://www.psncenter.com/product-th-201167-1252118-SHARP+COPIER+AR+5631.html http://www.vcharkarn.com/lesson/view.php?id=1203 http://www.neutron.rmutphysics.com/physicsboard/forum/index.php?topic=663.0 หลังจากที่ได้ศึกษาใบความรู้แล้ว เราลองมาตอบคำถามกันดูนะครับ Share this: Twitter3Facebook6Google ใส่ความเห็น อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย * ชื่อ * อีเมล์ * เว็บไซท์ ความเห็น Notify me of new comments via email. Notify me of new posts via email. tarn zaaaa บน กุมภาพันธ์ 21, 2014 ที่ 8:54 pm งานผมคืบหน้าเพราะสิ่งนี้ ตอบกลับ View Full Site บลอกที่ WordPress.com . Now Available! Download WordPress for Android
โพสโดย : siriporn
IP : 49.230.112.116
โพสเมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2558,15:11 น.
ความเห็นที่ 3
โพสโดย
ARUNSRI
arunsrifanee@gmail.com
13.13 การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ เราเรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตมามากมายแล้ว ทั้งในเรื่องของการเกิดไฟฟ้สถิต การนำไฟฟ้าของตัวนำและฉนวน การทดสอบประจุไฟฟ้า ถึงชนิดและประเภทของประจุบนวัตถุใดๆ แรงกระทำระหว่างประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า เส้นสนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุและตัวเก็บประจุ พลังงานสะสมภายในเมื่อต่อตัวเก็บประจุเข้ากับศักย์ไฟฟ้า ตลอดจนการหาค่าความจุไฟฟ้ารวมในการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม แบบนาน และแบบผสม ถึงหัวข้อนี้เราลองมาศึกษาการนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้่ประโยชน์กันเลยนะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถอธิบายการนำความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถอธิบายการทำงานของเครื่องถ่ายเิอกสาร เครื่องพ่นสี และไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุได้อย่างถูกต้อง 1. เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นอุปกรณ์ถ่ายสำเนาสิ่งพิมพ์ที่เป็นอักษร หรือภาพซึ่งเป็นเอกสารต้นฉบับ มีหลักการทำงาน คือ ดรัมทรงกระบอกที่ฉาบด้วยวัสดุตัวนำไวแสง ซึ่งปกติจะเป็นฉนวนทีมีประจุขนาดที่ยังไม่ถูกแสง และแสดงสมบัติเป็นตัวนำโดยการปล่อยประจุออกจากผิวอย่างรวดเร็วเมื่อถูกแสง วัสดุที่ฉาบนี้เป็นฟิล์มบนผิวของดรัม เมื่อเครื่องเริ่มทำงาน ฟิลม์นี้จะถูกทำให้มีประจุไฟฟ้าบวกตลอดทั่วทั้งแผ่น ต่อจากนั้นจะมีแสงสว่างส่องไปที่สิ่งพิมพ์ แล้วสะท้อนจากกระจกเงาผ่านเลนส์ไปกระทบฟิล์มในที่สุด บริเวณที่เป็นสีขาวบนด้านสำเนาของสิ่งพิมพ์จะให้แสงผ่านทะลุผ่านออกไปกระทบฟิล์มทำให้บริเวณที่ถูกแสงมีสมบัติเป็นตัวนำและเกิดการปล่อยประจุให้หลุดไป เป็นผลให้บริเวณนั้นมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า ส่วนตัวอักษรหรือภาพลายเส้นบนสำเนาของสิ่งพิมพ์ที่เป็นสีดำจะดูดกลืนแสง จึงไม่ให้แสงผ่านออกมากระทบฟิล์ม ทำให้บริเวณที่ไม่ถูกแสงบนแผ่นฟิล์มยังคงมีประจุบวกดูดผงหมึกให้ติดอยู่ ที่มาของรูป : http://www.rmutphysics.com/charud/specialnews/5/Zerox/3-1.jpg ดังนั้น ขณะเครื่องพ่นผงหมึกที่ประจุไฟฟ้าลบไปที่ฟิล์มนี้ ผงหมึกจะไปเกาะเฉพาะบริเวณที่มีประจุบวกเท่านั้น ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดจากส่วนที่เป็นตัวอักษรหรือภาพลายเส้น ส่วนบริเวณอื่นที่ไม่มีประจุไฟฟ้าจะไม่มีผงหมึกเกาะ ทำให้เห็นเป็นภาพของเอกสารต้นฉบับบนแผ่นฟิล์มเมื่อแผ่นกระดาษที่้ต้องการถ่ายสำเนาถูกเลื่อนและหมุนไปพร้อมกับดรัม ผงหมึกบนแผ่นฟิล์มจะถูกถ่ายโอนลงบนกระดาษจะได้ภาพสำเนาปรากฎบนแผ่นกระดา่ษ นำกระดาษนี้ไปผ่านส่วนทำึความร้อนเพื่อให้ผงหมึกติดแผ่น ก็จะได้ภาพสำเนาบนแผ่นกระดาษที่ชัดเจนและถาวร ที่มาของรูป : http://www.psncenter.com/shop/p/psncenter/img-lib/spd_20071002120536_b.jpg 2. เครื่องพ่นสี เครื่องพ่นสี เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับพ่นผงหรือละอองสี เพื่อให้สีเกาะติดชิ้นงานได้ดีกว่าการพ่นแบบธรรมดามีลักษณะดังรูป ที่มาของรูป : http://www.thaigoodview.com/files/u41071/electric3_0.jpg ใช้หลักการทำผงหรือละอองสีกลายเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ขณะผงถูกพ่นออกมาจากเครื่องพ่น มีผลให้ผงหรือละอองสีที่มีประจไฟฟ้านั้นมีแรงดึงดูดกับผิวชิ้นงานและจะเกาะติดชิ้นงานนั้นได้ดี นอกจากนี้กรณีชิ้นงานที่เป็นโลหะหากมีการต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงๆ จะทำให้ชิ้นงานที่เป็นโลหะมีประจุตรงกันข้ามกับผงหรือละอองสียึดเคลือบกับผิวชิ้นงานดียิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้ประหยัดผงสีด้วย เพราะละอองสีไม่ฟุ้งกระจายมาก 3. ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ ประกอบด้วยแผ่นโลหะ 2 แผ่นที่ขนานกัน แ้่ผ่นหนึ่งทำหน้าที่เป็นไดอะแฟรมรับคลื่นเสียง ส่วนแผ่นที่สองยึดติดกับฐานโดยที่แผ่นรับคลื่นเสียงจะบางมาก เมื่อมีคลื่นเสียงมากระทบจะสั่นตามความถี่ และกำลังของคลื่นเสียง ซึ่งเป็นผลมาจากการสั่นของแผ่นบางนี้จะทำให้ความจุเปลี่ยนแปลง เมื่อต่อไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุนี้ต่ออนุกรมกับตัวต้านทานดังรูป ความต่างศักย์คร่อมไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุจะเปลี่ยนแปลงตามความถี่ของคลื่นเสียงเป็นผลให้เกิดสัญญาณไฟฟ้า ที่มาของรูป : http://www.vcharkarn.com/userfiles/213156/1%20(55)(2).jpg ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุที่วิทยุเทปกระเป๋าหิ้ว ที่มาของรูป : http://www.vcharkarn.com/userfiles/213156/1%20(56)(3).jpg จากหลักการที่กล่าวมาแล้ว เราสามารถนำไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุนี้ไปใช้งานด้านเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรี เสียงร้องเพลง เสียงพูด เป็นต้น โดยให้เสียงที่ชัดเจน จึงนิยมใ้ช้ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุกันทั่วไป ไมโครโฟนประเภทนี้มี 2 แบบ คือ แบบใช้งานในสถานีวิทยุโทรทัศน์จะมีราคาแพงมาก กับแบบที่ใช้งานในวิทยุเทปกระเป๋าหิ้วซึ่งมีราคาถูกมาก หลักการทำงานจะเป็นเช่นเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดของการสร้าง ที่มาของรูป : http://www.neutron.rmutphysics.com/physicsboard/forum/index.php?action=dlattach;topic=663.0;attach=4241;image ที่มาของรูป : http://www.neutron.rmutphysics.com/physicsboard/forum/index.php?action=dlattach;topic=663.0;attach=4242;image ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือเรียนฟิสิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 http://www.rmutphysics.com/charud/specialnews/5/Zerox/Zerox4.htm http://www.psncenter.com/product-th-201167-1252118-SHARP+COPIER+AR+5631.html http://www.vcharkarn.com/lesson/view.php?id=1203 http://www.neutron.rmutphysics.com/physicsboard/forum/index.php?topic=663.0 หลังจากที่ได้ศึกษาใบความรู้แล้ว เราลองมาตอบคำถามกันดูนะครับ Share this: Twitter3Facebook6Google ใส่ความเห็น อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย * ชื่อ * อีเมล์ * เว็บไซท์ ความเห็น Notify me of new comments via email. Notify me of new posts via email. tarn zaaaa บน กุมภาพันธ์ 21, 2014 ที่ 8:54 pm งานผมคืบหน้าเพราะสิ่งนี้ ตอบกลับ View Full Site บลอกที่ WordPress.com . Now Available! Download WordPress for Android
โพสโดย : ARUNSRI
IP : 49.230.112.116
โพสเมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2558,15:03 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
ARUNSRI
arunsrifanee@gmail.com
13.13 การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ เราเรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตมามากมายแล้ว ทั้งในเรื่องของการเกิดไฟฟ้สถิต การนำไฟฟ้าของตัวนำและฉนวน การทดสอบประจุไฟฟ้า ถึงชนิดและประเภทของประจุบนวัตถุใดๆ แรงกระทำระหว่างประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า เส้นสนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุและตัวเก็บประจุ พลังงานสะสมภายในเมื่อต่อตัวเก็บประจุเข้ากับศักย์ไฟฟ้า ตลอดจนการหาค่าความจุไฟฟ้ารวมในการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม แบบนาน และแบบผสม ถึงหัวข้อนี้เราลองมาศึกษาการนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้่ประโยชน์กันเลยนะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถอธิบายการนำความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถอธิบายการทำงานของเครื่องถ่ายเิอกสาร เครื่องพ่นสี และไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุได้อย่างถูกต้อง 1. เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นอุปกรณ์ถ่ายสำเนาสิ่งพิมพ์ที่เป็นอักษร หรือภาพซึ่งเป็นเอกสารต้นฉบับ มีหลักการทำงาน คือ ดรัมทรงกระบอกที่ฉาบด้วยวัสดุตัวนำไวแสง ซึ่งปกติจะเป็นฉนวนทีมีประจุขนาดที่ยังไม่ถูกแสง และแสดงสมบัติเป็นตัวนำโดยการปล่อยประจุออกจากผิวอย่างรวดเร็วเมื่อถูกแสง วัสดุที่ฉาบนี้เป็นฟิล์มบนผิวของดรัม เมื่อเครื่องเริ่มทำงาน ฟิลม์นี้จะถูกทำให้มีประจุไฟฟ้าบวกตลอดทั่วทั้งแผ่น ต่อจากนั้นจะมีแสงสว่างส่องไปที่สิ่งพิมพ์ แล้วสะท้อนจากกระจกเงาผ่านเลนส์ไปกระทบฟิล์มในที่สุด บริเวณที่เป็นสีขาวบนด้านสำเนาของสิ่งพิมพ์จะให้แสงผ่านทะลุผ่านออกไปกระทบฟิล์มทำให้บริเวณที่ถูกแสงมีสมบัติเป็นตัวนำและเกิดการปล่อยประจุให้หลุดไป เป็นผลให้บริเวณนั้นมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า ส่วนตัวอักษรหรือภาพลายเส้นบนสำเนาของสิ่งพิมพ์ที่เป็นสีดำจะดูดกลืนแสง จึงไม่ให้แสงผ่านออกมากระทบฟิล์ม ทำให้บริเวณที่ไม่ถูกแสงบนแผ่นฟิล์มยังคงมีประจุบวกดูดผงหมึกให้ติดอยู่ ที่มาของรูป : http://www.rmutphysics.com/charud/specialnews/5/Zerox/3-1.jpg ดังนั้น ขณะเครื่องพ่นผงหมึกที่ประจุไฟฟ้าลบไปที่ฟิล์มนี้ ผงหมึกจะไปเกาะเฉพาะบริเวณที่มีประจุบวกเท่านั้น ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดจากส่วนที่เป็นตัวอักษรหรือภาพลายเส้น ส่วนบริเวณอื่นที่ไม่มีประจุไฟฟ้าจะไม่มีผงหมึกเกาะ ทำให้เห็นเป็นภาพของเอกสารต้นฉบับบนแผ่นฟิล์มเมื่อแผ่นกระดาษที่้ต้องการถ่ายสำเนาถูกเลื่อนและหมุนไปพร้อมกับดรัม ผงหมึกบนแผ่นฟิล์มจะถูกถ่ายโอนลงบนกระดาษจะได้ภาพสำเนาปรากฎบนแผ่นกระดา่ษ นำกระดาษนี้ไปผ่านส่วนทำึความร้อนเพื่อให้ผงหมึกติดแผ่น ก็จะได้ภาพสำเนาบนแผ่นกระดาษที่ชัดเจนและถาวร ที่มาของรูป : http://www.psncenter.com/shop/p/psncenter/img-lib/spd_20071002120536_b.jpg 2. เครื่องพ่นสี เครื่องพ่นสี เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับพ่นผงหรือละอองสี เพื่อให้สีเกาะติดชิ้นงานได้ดีกว่าการพ่นแบบธรรมดามีลักษณะดังรูป ที่มาของรูป : http://www.thaigoodview.com/files/u41071/electric3_0.jpg ใช้หลักการทำผงหรือละอองสีกลายเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ขณะผงถูกพ่นออกมาจากเครื่องพ่น มีผลให้ผงหรือละอองสีที่มีประจไฟฟ้านั้นมีแรงดึงดูดกับผิวชิ้นงานและจะเกาะติดชิ้นงานนั้นได้ดี นอกจากนี้กรณีชิ้นงานที่เป็นโลหะหากมีการต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงๆ จะทำให้ชิ้นงานที่เป็นโลหะมีประจุตรงกันข้ามกับผงหรือละอองสียึดเคลือบกับผิวชิ้นงานดียิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้ประหยัดผงสีด้วย เพราะละอองสีไม่ฟุ้งกระจายมาก 3. ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ ประกอบด้วยแผ่นโลหะ 2 แผ่นที่ขนานกัน แ้่ผ่นหนึ่งทำหน้าที่เป็นไดอะแฟรมรับคลื่นเสียง ส่วนแผ่นที่สองยึดติดกับฐานโดยที่แผ่นรับคลื่นเสียงจะบางมาก เมื่อมีคลื่นเสียงมากระทบจะสั่นตามความถี่ และกำลังของคลื่นเสียง ซึ่งเป็นผลมาจากการสั่นของแผ่นบางนี้จะทำให้ความจุเปลี่ยนแปลง เมื่อต่อไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุนี้ต่ออนุกรมกับตัวต้านทานดังรูป ความต่างศักย์คร่อมไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุจะเปลี่ยนแปลงตามความถี่ของคลื่นเสียงเป็นผลให้เกิดสัญญาณไฟฟ้า ที่มาของรูป : http://www.vcharkarn.com/userfiles/213156/1%20(55)(2).jpg ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุที่วิทยุเทปกระเป๋าหิ้ว ที่มาของรูป : http://www.vcharkarn.com/userfiles/213156/1%20(56)(3).jpg จากหลักการที่กล่าวมาแล้ว เราสามารถนำไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุนี้ไปใช้งานด้านเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรี เสียงร้องเพลง เสียงพูด เป็นต้น โดยให้เสียงที่ชัดเจน จึงนิยมใ้ช้ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุกันทั่วไป ไมโครโฟนประเภทนี้มี 2 แบบ คือ แบบใช้งานในสถานีวิทยุโทรทัศน์จะมีราคาแพงมาก กับแบบที่ใช้งานในวิทยุเทปกระเป๋าหิ้วซึ่งมีราคาถูกมาก หลักการทำงานจะเป็นเช่นเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดของการสร้าง ที่มาของรูป : http://www.neutron.rmutphysics.com/physicsboard/forum/index.php?action=dlattach;topic=663.0;attach=4241;image ที่มาของรูป : http://www.neutron.rmutphysics.com/physicsboard/forum/index.php?action=dlattach;topic=663.0;attach=4242;image ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือเรียนฟิสิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 http://www.rmutphysics.com/charud/specialnews/5/Zerox/Zerox4.htm http://www.psncenter.com/product-th-201167-1252118-SHARP+COPIER+AR+5631.html http://www.vcharkarn.com/lesson/view.php?id=1203 http://www.neutron.rmutphysics.com/physicsboard/forum/index.php?topic=663.0 หลังจากที่ได้ศึกษาใบความรู้แล้ว เราลองมาตอบคำถามกันดูนะครับ Share this: Twitter3Facebook6Google ใส่ความเห็น อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย * ชื่อ * อีเมล์ * เว็บไซท์ ความเห็น Notify me of new comments via email. Notify me of new posts via email. tarn zaaaa บน กุมภาพันธ์ 21, 2014 ที่ 8:54 pm งานผมคืบหน้าเพราะสิ่งนี้ ตอบกลับ View Full Site บลอกที่ WordPress.com . Now Available! Download WordPress for Android
โพสโดย : ARUNSRI
IP : 49.230.112.116
โพสเมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2558,15:03 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
ก.ก่อ
athapol333@gmail.com
 มีการนำความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ดังตัวอย่างเครื่องใช้ต่อไปนี้
1 เครื่องถ่ายเอกสาร
    เครื่องถ่ายเอกสารเป็นอุปกรณ์ถ่ายสำเนาสิ่งพิมพ์ที่เป็นอักษรหรือภาพลายเส้นหลักการทำงานที่สำคัญคือ แผ่นฟิล์มที่ฉาบด้วยวัสดุตัวนำ ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำเมื่อถูกแสงและเป็นฉนวนเมื่อไม่ได้ถูกแสง เมื่อเครื่องเริ่มทำงาน แผ่นฟิล์มจะถูกทำให้มีประจุไฟฟ้าบวกทั่วทั้งแผ่น   ดังรูป1 ก     ต่อจากนั้นจะส่องแสงไปที่สิ่งพิมพ์ให้สะท้อนผ่านเลนส์ไปกระทบแผ่นฟิล์ม บริเวณที่เป็นสีขาวบนสิ่งพิมพ์จะให้แสงทะลุผ่านออกมากระทบแผ่นฟิล์ม ทำให้บริเวณที่ถูกแสงเป็นตัวนำ เป็นผลให้บริเวณนั้นมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า ส่วนตัวอักษรหรือภาพลายเส้นบนสิ่งพิมพ์ที่เป็นสีดำจะดูดกลืนแสงจึงไม่ให้แสงผ่านออกมากระทบแผ่นฟิล์มทำให้บริเวณที่ไม่ถูกแสงบนแผ่นฟิล์มคงยังมีประจุไฟฟ้าบวกอยู่ ดังรูป 1 ข


 http://www.vcharkarn.com/userfiles/213156/1%20(52)(4).jpg
รูป 1     องค์ประกอบของเครื่องถ่ายเอกสาร

    เมื่อพ่นผงหมึกที่มีประจุไฟฟ้าลบไปที่แผ่นฟิล์มนี้ผงหมึกจะไปเกาะเฉพาะบริเวณที่มีประจุบวกเท่านั้น เพราะเป็นบริเวณที่เกิดจากส่วนที่เป็นตัวอักษรหรือภาพลายเส้นดังรูป  1 ค  ส่วนบริเวณอื่นที่ไม่มีประจุไฟฟ้าก็จะไม่มีผงหมึกเกาะทำให้เห็นเป็นภาพของต้นฉบับบนแผ่นฟิล์ม และเมื่อกดแผ่นกระดาษประจุบวกลงบนแผ่นฟิล์มที่มีผงหมึกก็จะได้ภาพสำเนาปรากฏบนแผ่นกระดาษ ดังรูป  1  ง  นำกระดาษนี้ไปอบความร้อนเพื่อให้ผงหมึกติดแน่นก็จะได้ภาพสำเนาบนแผ่นกระดาษที่ชัดเจนและถาวร    2 เครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศ
    เครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กำจัดอนุภาคออกจากแก๊สเผาไหม้หรือจากอากาศร้อนที่มีอนุภาคแขวนลอยอยู่ แผนภาพแสดงส่วนประกอบของเครื่องมือ   เป็นดังรูป 2
 
 
 
http://www.vcharkarn.com/userfiles/213156/1%20(53)(3).jpg
รูป 2       แผนภาพของเครื่องกำจัดฝุ่นหรือเครื่องฟอกอากาศ


    เมื่อใช้ความต่างศักย์สูงจากแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงต่อกับแกนกลางและท่อโลหะ โดยต่อขั้วลบเข้ากับแกนกลาง และขั้วบวกเข้ากับท่อ ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าความเข้มสูงมากพอที่จะทำให้อนุภาคซึ่งมีในอากาศสกปรกเมื่อผ่านเข้าไปในท่อรับอิเล็กตรอนจากแกนกลาง แล้วกลายเป็นอนุภาคที่มีประจุลบจะถูกดึงดูดเข้าไปเกาะที่ท่อบวก และท่อจะถูกทำให้สั่นเป็นจังหวะเพื่อให้อนุภาคที่เกาะสะสมบนท่อร่วงหล่นไปเก็บรวบรวมไว้ทางตอนล่างของท่อ แล้วถูกปล่อยให้ออกทางช่องฝุ่นออก ส่วนอากาศหรือแก๊สที่ผ่านท่อไปจะกลายเป็นอากาศหรือแก๊สที่สะอาด หลังจากนั้นก็จะถูกปล่อยให้ออกทางท่ออากาศสะอาดที่อยู่ทางตอนบนของท่อ ดังรูป 2 3 เครื่องพ่นสี
    เครื่องพ่นสีเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับพ่นผงหรือละอองสี เพื่อให้สีเกาะติดชิ้นงานได้ดีกว่าการพ่นแบบธรรมดามีลักษณะดังรูป 3   ใช้หลักการทำผงหรือละอองสีกลายเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าขณะผงถูกพ่นออกจากเครื่องพ่น มีผลให้ผงหรือละอองสีที่มีประจุไฟฟ้านั้นมีแรงดึงดูดกับผิวชิ้นงานและจะเกาะติดชิ้นงานนั้นได้ดี


http://www.vcharkarn.com/userfiles/213156/1%20(54)(3).jpg 
รูป 3    อุปกรณ์ที่ใช้พ่นละอองสี

          
    นอกจากนี้ กรณีชิ้นงานที่เป็นโลหะหากมีการต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงๆ จะทำให้ชิ้นงานที่เป็นโลหะมีประจุตรงข้ามกับผงหรือละอองสี ก็จะช่วยเพิ่มแรงดึงดูดทำให้ผงหรือละอองสียึดเคลือบผิวชิ้นงานดียิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้ประหยัดผงสีด้วย เพราะละอองสีไม่ฟุ้งกระจายมาก 
4 ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ
    หลักการของไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุคือ ประกอบด้วยแผ่นโลหะ 2 แผ่นที่ขนานกัน แผ่นหนึ่งทำหน้าที่เป็นไดอะแฟรมรับคลื่นเสียง ส่วนแผ่นที่สองยึดติดกับฐาน โดยแผ่นที่รับคลื่นเสียงจะบางมากเมื่อมีคลื่นเสียงมากระทบ มันจะสั่นตามความถี่และกำลังของคลื่น ผลจากการสั่นของแผ่นบางนี้ จะทำให้ความจุไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง เมื่อต่อไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุนี้อนุกรมกับตัวต้านทาน ดังรูป 4 ความต่างศักย์คร่อมไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุจะเปลี่ยนแปลงตามความถี่ของคลื่นเสียง เป็นผลให้เกิดสัญญาณไฟฟ้า

http://www.vcharkarn.com/userfiles/213156/1%20(55)(2).jpg 
รูป 4 หลักการของไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ 
                                          

 
 
 
 
 
 
   จากหลักการที่กล่าวมาแล้ว เราสามารถทำไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุนี้ไปใช้งานด้านเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรี เสียงร้องเพลง เสียงพูด ฯลฯ โดยให้เสียงที่ชัดเจน จึงนิยมใช้ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุกันทั่วไป ไมโครโฟนประเภทนี้มี 2 แบบ คือ แบบใช้งานในสถานีจะมีราคาแพงมาก กับแบบที่ใช้งานในวิทยุเทปกระเป๋าหิ้วซึ่งมีราคาถูกมาก หลักการทำงานจะเป็นเช่นเดียวกัน แต่จะแตกต่างในรายละเอียดของการสร้าง

 
http://www.vcharkarn.com/userfiles/213156/1%20(56)(3).jpg
รูป 4.1 ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุที่วิทยุเทปกระเป๋าหิ้ว
โพสโดย : ก.ก่อ
IP : 49.230.64.6
โพสเมื่อวันที่ : 15 ส.ค. 2558,19:17 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :