ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2558
ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติ
 
            ชาวอเมริกันเป็นผู้กำหนดให้มีวันแม่อย่างเป็นทางการขึ้น และผู้ที่พยายามเรียกร้องให้มีวันแม่ในอเมริกา คือ แอนนา เอ็ม. จาร์วิส คุณครูแห่งรัฐฟิลาเดลเฟีย แต่กว่าเธอจะประสบความสำเร็จก็ครบ 2 ปีพอดีในปี พ.ศ.2457 โดยประธานาธิบดี วูดโรว์ วิลสัน ได้มีคำสั่งให้ถือวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และดอกไม้สำหรับวันแม่ของชาวอเมริกันก็คือดอกคาร์เนชั่น ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้ประดับตกแต่งบ้าน หรือประตูด้วยดอกคาร์เนชั่นสีชมพู แต่ถ้าแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วให้ประดับด้วยดอกคาร์เนชั่นสีขาว 
 
ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติในประเทศไทย
 
     วันแม่แห่งชาติ งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามให้มีงานวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง ต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน
 
     ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และกำหนดให้ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ คือ ดอกมะลิ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 
ทำไมจึงใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้ประจำวันแม่
 
     การที่ใช้ดอกมะลิ เป็นสัญลักษณ์วันแม่ ก็เพราะดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอมที่หอมไปไกลและหอมได้นาน ผลิดอกได้ทั้งปี อีกทั้งยังนำไปปรุงเป็นเครื่องยาหอมใช้บำรุงหัวใจได้ด้วย ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ลึกซึ้งที่แม่มีต่อลูก เป็นความรักที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาที่ไม่มีที่สิ้นสุด และไม่มีพิษมีภัย มีแต่ความชุ่มชื่นใจดั่งความหอมของดอกมะลิ

ค่าน้ำนม-เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ
ร่วมกัน Change the World


ค่าน้ำนม

Value of Mother's milk

แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
Mothers are tremendous benefactor for all of us.

ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล
Mothers keep caring since we were sleeping in cradles.

แม่เราเฝ้าโอ้ละเห่
Mothers keep singing lullabies for babies

กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเห ไปจนไกล
and never leave them anywhere.

เมื่อเล็กจนโตโอ้แม่ถนอม
Since we were still young until today, mothers always care of us

แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ
She is so tired that becomes thin because she loves her baby a lot.

เติบ โตโอ้เล็กจนใหญ่
We all grow up today,

นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนาเพราะค่าน้ำนม
not because of anything else than mothers' milk.

* ควร คิดพินิจให้ดี
Please be thoughtful

ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม
and you'll find that Mother's milk cannot be compared with anything.

โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม
Mother,I miss the value of your milk that feeds me

เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน
It was mixed with blood in your heart and then becomes milk for baby.

ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง
The value of it reminds me of appreciation

แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน
It is comparable to the sky and heavier than the earth.

บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น
No matter you will ordain or complete your study for her
หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย
stil it cannot compare to the one drop of her milk. Nothing can indemnify it.

วันแม่แห่งชาติ 2558

ทั้งนี้โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้จัดกิจกรรมในแม่แห่งชาติอย่างหลากหลายเช่นการลงนามถวายพระพร การจัดพิธีถวายพระ การแสดงดนตรีไทย  การปลูกต้นไม้ แม่ปลูกลูกดูแล มอบใบประกาศแม่ดีเด่น ประกวดแต่งกลอน จัดบอร์ดนิทรรศการและการแสดงความรักต่อแม่
อยากบอกว่าลูกทุกคนรักแม่
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2558,14:45   อ่าน 781 ครั้ง