ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญ คณะครู นักเรียนโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาร่วมพิธีเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "สมเสม็ด ซูปเปอร์ล

  ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ งานกิจการนักเรียนได้ดำเนินการจัดทำโครงการการแข่งกีฬาฟุตซอล “สมเสม็ด ฟุตซอลซูปเปอร์ลีค ครั้งที่๑ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘ ขึ้น   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งทางจิตใจและทางร่างกาย เป็นแรงกระตุ้นให้ทุกคนมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้   รู้ชนะ  รู้อภัย เกิดความรักความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะและรู้จักการวางแผนร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด

  เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “สมเสม็ด ฟุตซอล ซูปเปอร์ลีค ครั้งที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   ณ  สนามฟุตซอล โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา เวลา ๑๔.๐๐น. โดยพร้อมเพรียงกัน
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2558,15:43   อ่าน 529 ครั้ง