ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและคณะครูรับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
  วันที่ 16 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาทุกคน เข้ารับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ในงานวันครู ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2563,14:09   อ่าน 222 ครั้ง