ภาพกิจกรรม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
  วันที่ 12 ธันวาคม 2562 คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนและสร้างพื้นที่ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี 2 กิจกรรมได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่
1. กิจกรรมการแข่งขัน น้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. 
กิจกรรมการแข่งขัน น้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2563,12:40   อ่าน 497 ครั้ง