ภาพกิจกรรม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
  วันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนและสร้างพื้นที่ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ ณ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี 2 กิจกรรมได้รับรางวัลชนะเลิศและเข้าสู่รอบการแข่งขันระดับภาค ได้แก่
1. กิจกรรมการแข่งขัน น้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. 
กิจกรรมการแข่งขัน น้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2562,09:47   อ่าน 522 ครั้ง