ภาพกิจกรรม
การจัดแสดงผลงานและเข้าร่วมพิธีรับโล่วิถีพุทธพระราชทาน
  วันที่ 28-31 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาได้จัดแสดงผลงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานและได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีรับโล่พระราชทาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,11:37   อ่าน 143 ครั้ง