ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 30-31 มกราคม 2562 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน
ได้ศึกษาดูงานระบบต่างๆ ของโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี  จังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2562,15:59   อ่าน 93 ครั้ง