ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือนักเรียน ปีการศึกษา 2561
วันที่ 10-12 มกราคม 2562 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2562,15:54   อ่าน 76 ครั้ง