ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาโดยท่าน ผอ.วรินทร ปัดกอง ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 โดยมีท่าน ผอ.กาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ และมีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการที่ส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา จำนวน 11 โรงเรียน ขอขอบพระคุณไปยังผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียนเป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2561,10:04   อ่าน 98 ครั้ง