ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ (อ่าน 285) 17 พ.ค. 65
ร่วมบริจาคสนับสนุนงบประมาณการสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา และร่วมทำบุญทอดผ้าป่า (อ่าน 549) 06 ม.ค. 65
แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (อ่าน 403) 09 พ.ย. 64
คู่มือการจัดการสถานศึกษา เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 (อ่าน 416) 09 พ.ย. 64
ใบประกาศสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากการประเมินตนเอง 44 ข้อ (อ่าน 410) 09 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่คนขับรถ (อ่าน 540) 22 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่คนขับรถ (อ่าน 577) 18 มี.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ (อ่าน 541) 03 มี.ค. 64
การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ประจำปี 2563 (อ่าน 915) 20 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 816) 20 มิ.ย. 63
ประกาศให้นักเรียนเข้าร่วมกลุ่มประจำห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน (อ่าน 751) 09 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน (อ่าน 812) 15 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 750) 15 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 733) 27 ธ.ค. 62
งานเรื่อง คลื่น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 (อ่าน 899) 06 ก.ย. 62
การพัฒนาชุดกิจกรรมกาเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามวัฏจักร 7Eเรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์ 4 สำหรับ (อ่าน 924) 23 ม.ค. 62
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 921) 30 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 1100) 27 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 754) 23 พ.ย. 61
ไฟล์ ปพ.5 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 สำหรับครูผู้สอน [แก้ไขเป็นไฟล์ Version 2] (อ่าน 818) 30 ต.ค. 61
วารสารประชาสัมพันธ์ ร่วมสมทบทุนสร้างห้องประชุม และงานรวมรุ่นศิษย์เก่า (อ่าน 1006) 29 ก.ย. 61
ชื่อโครงการ ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ (อ่าน 3376) 18 ก.ย. 61
ประกาศ การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ประจำปี 2561 (อ่าน 896) 14 ส.ค. 61
เอกสารประกอบการติว ฟิสิกส์ สำหรับ ม. 6 (อ่าน 855) 19 ก.พ. 61
การประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล (อ่าน 939) 12 ธ.ค. 60
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการวรินทร ปัดกอง ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนสมเสม็ด (อ่าน 1298) 01 พ.ย. 60
ชุดการสอนเรื่องความหลากหลายของระบบนิเวศ โดยคุถณครูสมพบ เกรียรัมย์ ครูชำนาการ (อ่าน 978) 02 มิ.ย. 60
งานพลังงาน (อ่าน 1030) 31 ม.ค. 60
งานฟิสิกส์ ม.4 (อ่าน 981) 31 ม.ค. 60
ประกาศกำหนดการ ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา2559 (อ่าน 982) 10 พ.ค. 59
เกรด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 2/2558 นักเรียนสมเสม็ดวิทยา (อ่าน 1098) 25 มี.ค. 59
เกรด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2/2558 นักเรียนสมเสม็ดวิทยา (อ่าน 1114) 25 มี.ค. 59
เกรด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2/2558 นักเรียนสมเสม็ดวิทยา (อ่าน 1058) 25 มี.ค. 59
เกรด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 2/2558 นักเรียนสมเสม็ดวิทยา (อ่าน 1064) 25 มี.ค. 59
เกรด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 2/2558 นักเรียนสมเสม็ดวิทยา (อ่าน 1041) 25 มี.ค. 59
เกรด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 2/2558 นักเรียนสมเสม็ดวิทยา (อ่าน 1120) 25 มี.ค. 59
ติวเข้มพิชิต O-NET (อ่าน 1120) 02 ก.พ. 59
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2558 ณค่ายลูกเสือไพวิตร จังหวัดสุรินทร์ (อ่าน 1034) 02 ก.พ. 59
นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาศึกษา ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านแสงจันทร์ (อ่าน 1222) 02 ก.พ. 59
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่คว้าทุนเรียนต่อ และเกียรตินิยมมาครอง (อ่าน 919) 02 ก.พ. 59
วันครู 16 มกราคม 2559 (อ่าน 903) 01 ก.พ. 59
ตารางสอบ O-net ม.3และม.6 (อ่าน 1218) 05 ม.ค. 59
ปีใหม่2559 (อ่าน 1015) 05 ม.ค. 59
โครงการปลูกต้นกล้าจิตกรน้อย โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา (อ่าน 1209) 03 พ.ย. 58
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาภายใน สมเสม็ดคัพ (อ่าน 834) 03 พ.ย. 58
ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา (อ่าน 971) 28 ต.ค. 58
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1/2558 (อ่าน 953) 07 ก.ย. 58
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2558 (อ่าน 1091) 20 ส.ค. 58
กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่1/2558 ระหว่างวันที่23-24 กรกฏาคม2558 (อ่าน 961) 15 ก.ค. 58
ค่ายธรรมะโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา (อ่าน 914) 08 ก.ค. 58