การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 513.82 KB