ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
หากท่านต้องการแสดงความคิดเห็น ติชม หรือมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม

สามารถแสดงความคิดเห็นและสอบถามผ่านแบบฟอร์มของเว็บไซต์โรงเรียนที่นี่ :
 
http://somsamedwittaya.ac.th/contact

หรือส่งข้อความทางโซเชียลมีเดียของโรงเรียนผ่านช่องทางดังนี้
FACEBOOK โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา :  https://web.facebook.com/somsamedwittaya
FANPAGE โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา :  https://web.facebook.com/Somsamedwittaya.32

เรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็นของท่านเพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยความเคารพ
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา