ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หากท่านมีข้อร้องเรียนหรือพบเห็นการทุจริต

สามารถร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มของเว็บไซต์โรงเรียนที่นี่ :
 
http://somsamedwittaya.ac.th/contact

หรือส่งข้อความทางโซเชียลมีเดียของโรงเรียนผ่านช่องทางดังนี้

FACEBOOK โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา :  https://web.facebook.com/somsamedwittaya
FANPAGE โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา :  https://web.facebook.com/Somsamedwittaya.32

การส่งจดหมายหรือเอกสารร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้
โดยส่งมาที่ Email : somsamedwittaya12537@gmail.com


หรือจ่าหน้ามายังที่อยู่ดังนี้ : 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 175 หมู่ 5  ตำบลชุมแสง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
เบอร์โทรศัพท์ 044-605069, 080-7976929
 
เรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็นของท่านเพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยความเคารพ
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาAdobe Acrobat Document แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.43 KB