สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ : คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง : คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่