ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มีดังนี้
- การขอจ้าง : คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่
- การขอซื้อ : คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่