ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา : 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 175 หมู่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
เบอร์โทรศัพท์ :  044-605069, 080-7976929
Email : somsamedwittaya12537@gmail.com