ข้อมูลผู้บริหารนายพีระพรรดิ์ อ่อนเรือง
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน

ช่องทางการติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์ : 085-6827452

อีเมล์ : pheeraphard@somsamedwittaya.ac.th