ข้อมูลผู้บริหารนางสาววรินทร ปัดกอง
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน

ช่องทางการติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์ : 
080-797692
อีเมล์ : 590426021020@bru.ac.th