คณะผู้บริหาร

นางสาววรินทร ปัดกอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา