คณะผู้บริหาร

นายพีระพรรดิ์ อ่อนเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา