ผู้บริหาร

นายปัญญา กุลแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความพึ่งพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะครู ภคาเรียนที่1 /2558
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/09/2013
ปรับปรุง 25/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 84377
Page Views 111347
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
  1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมและหลักปัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนผ่านเกรณฑ์มาตรฐาน
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสม
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพด้วยวิธีที่หลากหลายต่อเนื่อง
  4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ครูและโรงเรียนพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคาอาเซียน