ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 พ.ย. 60 วันลอยกระทง
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
ไทยนิยม อบต ชุมแสง
09 พ.ย. 60 ถึง 10 พ.ย. 60 กีฬาภายในสถานศึกษา สมเสม็ดเกมส์ประจำปีการศึกษา2560
โรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา สมเสม็ดเกมส์

ชุดกีฬาสี
15 พ.ย. 60 ถึง 19 พ.ย. 60 การแข่งกีฬามัธยมศึกษา กลุ่มการศึกษาสหวิทยาเขตสตึกเพื่อคัดตัวแทนสหวิทยาเขต
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฒานักเรียนระดับมัธยมศึกษาระดับสหวิทยาเขตสตึก
ชุดกีฬา สหวิทยาเขตสตึก