ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มิ.ย. 58 วันวิสาขบูชา
ขอเชิญชวน คณะครู นักการภารโรง และนักเรียนโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนในวัดใกล้บ้านและร่วมแชร์ภาพความดี ทางfacebook/เรารักสมเสม็ด
เสื้อขาว
03 มิ.ย. 58 ร่วมงานเลี้ยงต้อบรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
ตามที่นายปัญญา กุลแก้ว ได้รับการแต่งตั้งๆให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา และท่านจะเดินทางมารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 มิถุนายน2558  ทางโรงเรียนจึงเชิญชวนคณะครู และนักเรียนร่วมต้อนรับใสภาคเช้า และตอนเย็นมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับจากทางโรงเรียนร่วมากับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนเลี้ยงตอนรับจึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในงานนี้
สุภาพ